Boys vs CCV Nov.30,2017Boys vs ECA February 16,2018Boys vs FVS January 13,2018Girls vs Calhan January 12,0218Girls vs CCV Nov30,2017Girls vs ECA February 16,2018Girls vs FVS January 13,2018JV, Girls & Boys vs Ellicott Jan2018Senior Night Boys vs Peyton February 15,2018Senior Night Girls vs Peyton February 15,2018Team Photo & Headshots & Robb Kelley